Per a encarregarTo orderPara pedir

 

Si pagues per PayPal o targeta de crèdit, ves a http://la-granota.com/pay.htm

If paying with PayPal or credit/debit card, go to: http://la-granota.com/pay.htm

Si pagas por PayPal o tarjeta de crédito, ir a http://la-granota.com/pay.htm

 

 

La Gr@not@ és una nova editorial que funcionarà per Internet.

Estrenem amb el llibre infantil Ara No, Papa! d'en Jimmy Hollis i Dickson.

[28+ pàgines (28 del conte [14 en color] + “Com Va Néixer Aquest Llibre” + galeria de fotos “durant el ‘rodatge’ ”) del tamany 27cm x 19,1cm, tapa de cartolina]

Podeu veure’n una idea (sense les pàgines extres) a: http://jimmsfairytales.com/olivia.htm

 

 

Per a encarregar-ne exemplars:

a) Decidiu el número d'exemplars de cada versió (catalana, castellana, anglesa, trilingüe) que voleu;

b) multipliqueu aquest número per 10€, afegiu al resultat 4€ (per encàrrecs dins d'Europa) o 12€ (per encàrrecs fora d'Europa);

c) Feu una transferència bancària amb el total a:

IBAN: DE37590100660868662666

BIC: PBNKDEFF

(recordeu incloure el vostre nom a la línia de comentaris / raons per la transferència)

d) envieu un correu electrònic a granota%%%la-granota.com* amb les dades de la transferència, explicant el número de cada edició que voleu, el dedicatori que voleu per cada exemplar, i l’adreça (una sola adreça per comanda) on s’ha d’enviar la comanda.

 

 

 

 

 

Acceptem propostes d'altres autor(e)s. (Escriviu a l’adreça electrònica authors%%%la-granota.com*)

 

* Per a evitar rebre piles de spam generat  automàticament per computadores, hem sustituït %%% per @. Posa @ on %%% abans de enviar-nos res. (Per a generador=s human=s de spam, envia el spam a spam%%%la-granota.com)

 

 

*********

La Gr@not@ is a new online publishing house.
We're debuting with the children's book 
Not Now, Daddy! by Jimmy Hollis i Dickson.

[28+ pages (28 of story [14 in full colour] + “How This Book Came To Be” + photo gallery “the making of…”) sized 27cm x 19.1cm, paperback]

You can see a preview at: http://jimmsfairytales.com/olivia.htm

 

 

To order copies:

a) Decide the number of copies of each edition (Catalan, Castilian [Spanish], English, trilingual) that you want;

b) multiply this number by 10€, add 4€ (for orders to one address within Europe) or 12€ (for orders to one address outside Europe);

c) Make a bank transference with this total to:

IBAN: DE37590100660868662666

BIC: PBNKDEFF

(remember to include your name in the comments line)

d) send an e-mail to: granota%%%la-granota.com* with the details of the bank transference, explaining how many copies of each edition you want, the dedication [if any] for each copy, and the address to which the order is to be sent.

 

 

 

 

 

We would be happy to receive manuscripts from other authors. Send a manuscript as an attachment to: authors%%%la-granota.com*)

 

* To avoid receiving piles of computer-generated spam, we’ve substituted  %%% for @. Put @ where %%% before writing to us. (For human generators of spam, send the spam to spam%%%la-granota.com)*********

La Gr@not@ es una nueva editorial que funcionará por Internet.
Estrenamos con el libro infantil 
Ahora No, Papa! de Jimmy Hollis i Dickson.

[28+ páginas (28 del cuento [14 en color] + “Cóm Nació Este Libro” + galería de fotos “durante el ‘rodaje’ ”) del tamaño 27cm x 19,1 cm, tapa de cartulina]

Podéis ver una idea (sin las páginas extras) a: http://jimmsfairytales.com/olivia.htm

 

 

Para pedir ejemplares:

a) Decidid el número de ejemplares de cada versión (catalana, castellana, inglesa, trilingüe) que queréis;

b) multiplicad este número por 10€, añadid al resultado 4€ (por encargos dentro de Europa) o 12€ (por encargos fuera de Europa);

c) Haced una transferencia bancaria con el total a:

IBAN: DE37590100660868662666

BIC: PBNKDEFF

(recordad incluir vuestro nombre a la línea de comentarios / razones por la transferencia)

d) enviad un correo electrónico a granota%%%la-granota.com* con los datos de la transferencia, explicando el número de cada edición que queréis, el dedicatorio que queréis para cada ejemplar, i la dirección (una sola dirección por comanda) adónde hay que enviar la comanda.

 

 

 

 

 

Aceptamos propuestas de otr@s autor=s. (Escribid a la dirección electrónica authors%%%la-granota.com*)

 

* Para evitar recibir montones de spam generado automáticamente por computadores, hemos sustituido %%% por @. Pon @ donde %%% antes de enviarnos algo. (Para generador=s human=s de spam, envía el spam a spam%%%la-granota.com)